siječanj 2023.

Status potrošača: pravne i fizičke osobe u tužbama za naknadu štete zbog ugovora sklopljenih u švicarskim francima

1. Opći kontekst Pitanje statusa potrošača u predmetnom kontekstu došlo je u polje interesa šire javnosti u okviru šire teme ugovora o kreditu u švicarskim francima (dalje: CHF). Kako je već spomenuto u našim ranijim kratkim člancima (1) konvertirani ugovori u CHF-u, 2) nekonvertirani ugovori u CHF-u), aprecijacijom CHF-a u odnosu na HRK kreditnim dužnicima (dalje: …

Status potrošača: pravne i fizičke osobe u tužbama za naknadu štete zbog ugovora sklopljenih u švicarskim francima Read More »

Ništetnost ugovora o kreditu sklopljenog u švicarskim francima

1. Opći kontekstKako je spomenuto u ranijim člancima “Sudska praksa u pogledu konvertiranih kredita u švicarskim francima” i “Sudska praksa u pogledu nekonvertiranih kredita u švicarskim francima”, pitanje ništetnosti ugovora o kreditu denominiranog u CHF-u došlo je u područje interesa šire domaće javnosti kad je nagla aprecijacija CHF-a uzrokovala val insolventnosti dužnika i ovrha rizičnih …

Ništetnost ugovora o kreditu sklopljenog u švicarskim francima Read More »

Sudska praksa u pogledu nekonvertiranih kredita u švicarskim francima

Kao što je već rečeno u našem kratkom članku o sudskoj praksi u pogledu konvertiranih kredita u švicarskim francima (dalje: CHF) kojem možete  pristupiti ovdje, krediti denominirani u CHF-u ili s valutnom klauzulom u CHF-u postali su relevantna tema u široj domaćoj javnosti u trenutku nagle aprecijacije CHF-a koja je korisnicima kredita uzrokovala skok iznosa …

Sudska praksa u pogledu nekonvertiranih kredita u švicarskim francima Read More »

slika novčanica švicarskih franaka

Sudska praksa u pogledu konvertiranih kredita u švicarskim francima

Pitanje konverzije kredita potaknulo je relativno veliki interes domaće javnosti u kontekstu tz. kredita ušvicarskim francima. Preciznije rečeno, konverzija kredita tiče se dvije vrste kredita: 1) kredite čiji je iznos određen (”denominiran”) u stranoj valuti i 2) kredite čiji je iznos određen u kunama, ali čija je valutna klauzula izražena u stranoj valuti. Pritom je …

Sudska praksa u pogledu konvertiranih kredita u švicarskim francima Read More »