Članci

Troškovi ovršnog postupka za vjerovnika

Institut ovrhe, u bitnome, predstavlja prisilno namirivanje vjerovnikove dospjele, a neispunjene tražbine u ovršnom postupku. U tom smislu, ovršni postupak Ovršni zakon (pročišćeni tekst, NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 – dalje: OZ) definira kako slijedi. Ovim se Zakonom uređuje postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih …

Troškovi ovršnog postupka za vjerovnika Read More »

Predbračni ugovor

1. Uvod Materija predbračnog ugovora pripada obiteljskom pravu i primarno je regulirana odredbama Obiteljskog zakona (pročišćeni tekst, NN 103/15, 98/19, 47/20, dalje: OBZ/15), a podredno temeljnim propisom mjerodavnim za obvezne odnose – Zakonom o obveznim odnosima (pročišćeni tekst, NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21 – dalje: ZOO). U tom smislu važno je naglasiti kako …

Predbračni ugovor Read More »

Bračna stečevina i vlastita imovina

1. Uvod Pojmovi bračne stečevine i vlastite imovine pripadaju materiji obiteljskog prava i utoliko su primarno regulirani Obiteljskim zakonom (pročišćeni tekst, NN 103/15, 98/19, 47/20 – dalje: OBZ/15), no relevantne odredbe nalazimo i u Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola (pročišćeni tekst, NN 92/14, 98/19 – dalje: ZŽP/14).  2. Zakonske definicije bračne stečevine i …

Bračna stečevina i vlastita imovina Read More »

Odgoda ovrhe na nekretnini

1. uvod Materija odgode ovrhe na nekretnini dio je šire materije ostvarenja založnog prava (hipoteke) na nekretnini: najjednostavnije rečeno, ona predstavlja slučaj kada se namirenje (hipotekarnog) vjerovnika dospjele, nepodmirene i ovršne tražbine iz vrijednosti hipotekom opterećene nekretnine odgađa iz zakonom propisanih razloga. U tom smislu, u bitnome su za predmetnu materiju primarno mjerodavni Ovršni zakon …

Odgoda ovrhe na nekretnini Read More »

Kupnja nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi

1. Uvod Materija kupnje nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi ključni je dio šire materije ostvarenja založnog prava (hipoteke) na nekretnini: najjednostavnije rečeno, ona predstavlja način namirenja (hipotekarnog) vjerovnika dospjele, nepodmirene i ovršne tražbine iz vrijednosti hipotekom opterećene nekretnine.  U tom smislu, u bitnome su za predmetnu materiju primarno mjerodavni Ovršni zakon (pročišćeni tekst, NN 112/12, …

Kupnja nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi Read More »

Dio plaće i mirovine zaštićen od ovrhe

1. Uvod Pitanje ograničenja ovrhe na plaći i mirovini dio je šireg područja ograničenja ovrhe na ovršenikovoj novčanoj tražbini za koje je primarno mjerodavan Ovršni zakon (pročišćeni tekst, NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 – dalje: OZ), dok su pojmovi plaće i mirovine definirani čl. 90. Zakona o radu (pročišćeni tekst, NN 93/14, 127/17, 98/19 …

Dio plaće i mirovine zaštićen od ovrhe Read More »

Pregled odluka Europskog suda pravde u pogledu kredita u švicarskim francima

1. Opći kontekstKao što je već spomenuto u našim ranijim člancima; ugovori o kreditu u švicarskim francima(dalje: CHF) došli su u područje interesa šire domaće javnosti kad je nagla aprecijacija CHF-a uzrokovala val insolventnosti dužnika i ovrha rizičnih za njihovu egzistenciju. Preciznije, porastom vrijednosti CHF-a u odnosu na HRK kreditnim dužnicima (dalje: Korisnici) objektivno su …

Pregled odluka Europskog suda pravde u pogledu kredita u švicarskim francima Read More »

Status potrošača: pravne i fizičke osobe u tužbama za naknadu štete zbog ugovora sklopljenih u švicarskim francima

1. Opći kontekst Pitanje statusa potrošača u predmetnom kontekstu došlo je u polje interesa šire javnosti u okviru šire teme ugovora o kreditu u švicarskim francima (dalje: CHF). Kako je već spomenuto u našim ranijim kratkim člancima (1) konvertirani ugovori u CHF-u, 2) nekonvertirani ugovori u CHF-u), aprecijacijom CHF-a u odnosu na HRK kreditnim dužnicima (dalje: …

Status potrošača: pravne i fizičke osobe u tužbama za naknadu štete zbog ugovora sklopljenih u švicarskim francima Read More »

Ništetnost ugovora o kreditu sklopljenog u švicarskim francima

1. Opći kontekstKako je spomenuto u ranijim člancima “Sudska praksa u pogledu konvertiranih kredita u švicarskim francima” i “Sudska praksa u pogledu nekonvertiranih kredita u švicarskim francima”, pitanje ništetnosti ugovora o kreditu denominiranog u CHF-u došlo je u područje interesa šire domaće javnosti kad je nagla aprecijacija CHF-a uzrokovala val insolventnosti dužnika i ovrha rizičnih …

Ništetnost ugovora o kreditu sklopljenog u švicarskim francima Read More »

Sudska praksa u pogledu nekonvertiranih kredita u švicarskim francima

Kao što je već rečeno u našem kratkom članku o sudskoj praksi u pogledu konvertiranih kredita u švicarskim francima (dalje: CHF) kojem možete  pristupiti ovdje, krediti denominirani u CHF-u ili s valutnom klauzulom u CHF-u postali su relevantna tema u široj domaćoj javnosti u trenutku nagle aprecijacije CHF-a koja je korisnicima kredita uzrokovala skok iznosa …

Sudska praksa u pogledu nekonvertiranih kredita u švicarskim francima Read More »