Pravne usluge

GRAĐANSKO PRAVO - naknada štete

– pravno savjetovanje u postupcima naknade štete kod prometnih nesreća, ozljeda na radu, padova na javnim površinama i kod liječničkih pogreški
– zastupanje i podnošenje odštetnih zahtjeva osiguravajućim društvima za naknadu imovinske i neimovinske štete
– zastupanje u parnicama  za naknadu štete pred nadležnim sudovima 

GRAĐANSKO PRAVO - ŠVICARSKI FRANAK

– pravno savjetovanje i zastupanje u parnicama protiv financijskih institucija radi utvrđenja nepoštenih odredbi u ugovorima koji se tiču švicarskog franka i promjenjive kamatne stope

OVRŠNO PRAVO - NAPLATA POTRAŽIVANJA

– pravno savjetovanje i zastupanje u svim ovršnim postupcima koji se vode s ciljem naplate potraživanja vjerovnika na cjelokupnoj imovini dužnika

stvarno pravo - nekretnine

– pravno savjetovanje i zastupanje pri kupoprodaji nekretnina, upisu u zemljišne knjige, rješavanju zemljišnoknjižnog stanja i dr.

STVARNO PRAVO
- NERAZVRSTANE CESTE

– pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima u kojima je grad ili općina oduzela vlasnicima određeno zemljište pozivajući se na odredbe Zakona o cestama

POREZNO I FINANCIJSKO PRAVO

– pravno savjetovanje i zastupanje pred financijskim institucijama u svrhu kreditiranja i projektnog financiranja
– pravno savjetovanje i zastupanje pred poreznim tijelima