O NAMA

Odvjetnički ured Buhin

Odvjetnički ured Buhin započeo je s radom tokom 2016.godine i od tada uspješno pruža pravne usluge u područjima naknade štete i naplate potraživanja, kao i pravne usluge vezane uz poslovanje nekretninama.

Naš ured čini odvjetnica Maja Buhin te odvjetničke vježbenice Karla Međugorac i Jelena Gerić.

Maja Buhin

Karla Međugorac

Jelena Gerić