Kazneno pravo

KAZNENO PRAVO

Kazneno pravo (u širem smislu) je grana prava koja se odnosi na državnu vlast kažnjavanja (jus puniendi), a u širem smislu obuhvaċa: 1) materijalno kazneno pravo, 2) kazneno procesno pravo (formalno, postupovno), 3) izvršno kazneno pravo (penitencijalno).  Kazneno pravo kao grana prava ima zaštitnu ulogu,
odnosno zaštićuje određene odnose i vrijednost